Saturday, 24/10/2020 - 06:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGHĨA ĐÀN
Văn bản liên quan

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin

Ngày ban hành:
09/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quán triệt sử dụng hệ thống  phần mềm để dạy học trực tuyến, hội họp

Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nâng cao chất lượng  tổ chức dạy học qua Internet  

Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản VNPT-iOffice

Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực