Thursday, 01/10/2020 - 23:07|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Tăng cường công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em và tìm kiểm cứu nạn năm 2020

Ngày ban hành:
17/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV 363 tăng cường công tác phòng chống đuối nước

Ngày ban hành:
18/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo 113 Thực hiện đề án 1501

Ngày ban hành:
12/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường công tác phòng chông đuối nước

Ngày ban hành:
12/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 1270 thành lập tổ xét nhu cầu hỗ trợ kinh phí, chế độ cho học sinh

Ngày ban hành:
09/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực