Saturday, 17/11/2018 - 10:13|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGHĨA ĐÀN
 • Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hungnv.ngd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Vũ Mạnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Tiểu học

 • Võ Văn Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý
  • Email:
   tuvv.ngd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra

 • Ngô Trí Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Vật lý
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn THCS

 • Nguyễn Phan Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản trị
  • Điện thoại:
   0916132678
  • Email:
   linhnp@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Kế hoạch, Thi đua khen thưởng, thống kê, kiểm định chất lượng

 • Hồ Phi Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách THCS

 • Phạm Huy Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Mần non, Tiểu học

 • Trần Thị Bích Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách THCS

 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Tiểu học

 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Mầm non

 • Nguyễn Bá Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Thiết bị Thư viện